Úvod

 

Objevil jsem svět přírodních sil, řád, zákony, které samy trestají každého, kdo je porušuje...Všichni žijeme jen jednou, jsme součástí přírody, nic víc a nic míň. Každý si svého života vážíme, nezkracujme si jej proto špatnou životosprávou a návyky. Nedovolme nemocem, aby nás ovládaly. Předcházejme jim.