Jak je to s půstem II - změna vědomí

Půstem k transformaci vědomí

Představte si, že se ráno vzbudíte a nemusíte vůbec nic. Nemusíte dokonce ani vstávat, natož plnit všelijaké povinnosti - připravovat jídlo, uklízet a podobně.  Máte spoustu času jen pro sebe. Stačí prostě jen tak být, plynout…

Nejde to? Nedokážete si to představit? Máte pocit, že když nic neděláte, nejste dost dobří? Bojíte se, že vás lidé budou považovat za lenocha a flákače, který nepracuje a nevyvíjí žádnou aktivitu? I tenhle program můžete lehce přepsat. 

Ptáte se jak? Metod existuje spousta. Pro mě je vhodným spouštěcím nástrojem půst. S partou lidí, kteří jsou na podobné vlně, několikrát do roka odjedu do hor nebo k moři, daleko od povinností a vžitých programů, kde je krásná příroda a čistý vzduch. V takových podmínkách může docházet k veliké transformaci vědomí. Půst, přestože jej zatím drtivá většina lidí vnímá spíše jako utrpení, je obrovským aktem sebelásky. Je to setkání, či dokonce splynutí duše s tělem. Při půstu se nám totiž leckdy poprvé otevře vědomí opravdové jednoty a můžeme vidět, jak pracuje Vesmír, jehož jsme součástí. Vše se děje samo i bez našeho přičinění a chtění. Vše se nám rozjasňuje, vše si lépe uvědomujeme.

Půst zesiluje sebelásku, a tím oslabuje strach. Je důležité neplést si sebelásku se sobectvím. Sebeláskou nazývám především přijetí sebe sama se všemi přáními, tužbami, emocemi a potřebami.  Sobectví je založeno na strachu, hněvu, žárlivosti, bezmoci či nenávisti. Při půstu jasněji vidíme prvotní příčiny svých sebeomezení a strachů. Většina z nich pochází z dětství, máme je někde v podvědomí a naše ego nás k nim přes obranné mechanismy většinou ani nepustí. Půst je zviditelní a my můžeme různými technikami tyto strachy odhalit nebo i rozpustit. Byl jsem svědkem hlubokých emočních uzdravení. Automaticky se také pročišťují vztahy. Pozoruji na sobě i ostatních, jak si uvědomujeme, s kým chceme nebo s kým nechceme dále zůstávat ve vztahu. Půst zprůhledňuje ego a ke slovu se dostává hlas srdce.

Tím se dostávám k dalšímu účinku půstu. Otevírají se a čistí energetická místa v těle, čakry. Mám velmi silnou vlastní zkušenost, kdy se mi po delším půstu otevřela šestá čakra, tedy třetí oko. V bodě mezi očima se mi zjevil neuvěřitelně jasný obraz, jenž mi dal odpovědi na otázky, ve kterých jsem se dlouho motal. Stejné to bylo se srdeční čakrou. Za tyto obrazy jsem moc rád. Vždy to bylo v  hladině alfa při probouzení, usínání nebo při holotropním dýchání. Také sny jsou při půstu mnohem jasnější a silnější. Jsou to obrazy z podvědomí, do něhož je dobré se občas podívat, vždyť skoro polovina našeho života se odehrává právě v tomto změněném stavu vědomí. Někdy je jejich vysvětlení zcela zřejmé, jindy využiji pro lepší pochopení snář Jaromíra Meda.

 Půstem se čistí smyslové orgány. Ostřeji pak vidíme, lépe a intenzivněji cítíme všechny vůně. Najednou si uvědomíme opravdovou kvalitu jídla. Z mrkvové šťávy se tak po půstu stává nejúžasnější pití, jaké si jen můžeme představit. Z obyčejného jablka se vyklube slaďoučký požitek. Běžné jídlo se nám naopak může ukázat jako přesolené, bez chuti a bahnité. Lehce rozeznáme chemická jídla, kdy si můžeme uvědomit, jak nám právě různé glutamáty oslabují smysly a nutí nás být závislými na chemii.

Na půstu se zklidňuje mysl a otevíráme se metodám, se kterými se v běžném životě nepotkáme, nebo bychom je dokonce odsoudili. Skupinový půst spojuje lidi, kteří pracují s energiemi, cvičí jógu, zabývají se raw stravou, různými terapiemi, mají schopnost jasnocitu nebo jasnovidění. Ostatní jich mohou využít, dokonce v sobě někteří odhalí podobné schopnosti.  Když držíme půst sami doma a jsme v koloběhu běžného života, nemáme moc velkou šanci tyto svoje neuvěřitelné vlastnosti odkrýt. Půstem získáváme či spíše odkrýváme, znovuobjevujeme náhled na svůj život a vnímání světa, vracíme se do svého srdce. Hmotné statky, nepodstatné věci jdou do pozadí, ty důležité, jako je zdraví, bezpodmínečná láska, partner, rodina, děti, domov… vystupují na povrch. Díky za to.

( !!! na půsty delší než tři dny jsou nezbytné znalosti, zkušenosti nebo průvodce)

petr-pavlicek.cz